Uông Việt Dũng – Tiểu sử tân Chánh văn phòng Bộ GTVT 8X đầy tài năng

Uông Việt Dũng – Tiểu sử tân Chánh văn phòng Bộ GTVT 8X đầy tài năng

Sáng ngày 13/3/2023, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã quyết định bổ nhiệm ông Uông Việt Dũng giữ chức vụ Vụ trưởng, CVP Ban cán sự Đảng Bộ GTVT giữ chức CVP Bộ GTVT. Cùng wca-america.com tìm hiểu về chính khách trẻ tuổi tài năng này trong nội dung sau. Uông Việt Dũng là ai?…