Trong bài học kinh nghiệm này, bạn đọc vẫn cùng Lập trình không nặng nề gửi quý phái phần kiến thức và kỹ năng “toán thù tử trong C“. Toán tử là các ký hiệu được dùng làm thực hiện một phxay toán thù trong ngôn từ thiết kế. Chúng ta đã cùng mọi người trong nhà trải qua từng loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: Trong c là gì


Các một số loại tân oán tử trong C

Nội dung cụ thể họ vẫn học trong 3 bài học kinh nghiệm nlỗi sau:

Bài 8. Toán thù tử số họcBài 9. Toán tử gán cùng tân oán tử tăng, giảmBài 10. Toán thù tử xúc tích và ngắn gọn cùng toán tử quan liêu hệ

Tân oán tử số học tập (Arithmetic Operators)

Tân oán tử số học là một loại toán thù tử trong C: Được thực hiện để triển khai những phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… bên trên các quý hiếm số (đổi thay cùng hằng). Đây là các toán tử bắt buộc sự tyêu thích gia của 2 quý hiếm số đề nghị được phân nhiều loại là các tân oán tử 2 ngôi.

Tân oán tửÝ nghĩa
+phép tân oán cộng
phnghiền toán thù trừ
*phxay toán nhân
/phxay tân oán chia
%phxay toán rước số dư(chỉ vận dụng đến số nguyên)
Video trả lời về tân oán tử số học

Source code minc họa


Tân oán tử tăng, sút (Increment và Decrement)

Tân oán tử tăng, bớt là một các loại tân oán tử trong C với là những toán tử 1 ngôi, bao gồm 2 toán thù tử sau:

Toán tử ++: Tăng quý hiếm lên 1 solo vịToán tử --: Giảm cực hiếm đi 1 đơn vị

Các để ý khi thực hiện cùng định nghĩa về chi phí tố, hậu tố các bạn coi đoạn Clip bài xích số 9 dưới đây.

Xem thêm: So Sánh Công Nghệ Mppt Là Gì ? Những Điều Bạn Chưa Biết Về Mppt Là Gì

Code minch họa:


Toán thù tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là tân oán tử trong ngôn ngữ C được dùng để gán quý hiếm cho 1 trở thành vào ngữ điệu lập trình sẵn C. Bao có những toán thù tử sau:

Toán thù tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minch họa:


Toán tử tình dục (Relational Operators)

Toán thù tử quan hệ nam nữ là một nhiều loại toán tử trong C được dùng làm tiến hành các phnghiền kiểm soát mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Nếu quan hệ tình dục đánh giá là đúng thì nó trả về giá trị true và trả về false trong ngôi trường đúng theo trở lại.

Toán thù tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 đến tác dụng là 0
>đối chiếu béo hơn5 > 1 đến kết quả là 1
5 đến kết quả là 0
!=so sánh khác5 != 4 mang lại kết quả là 1
>=to hơn hoặc bằng8 >= 3 đến tác dụng là 1
5 đến công dụng là 0
Video bài xích học

Code minch họa:


Toán tử logic (Logical Operators)

Toán thù tử xúc tích là một trong tân oán tử vào C. Tân oán tử xúc tích bao gồm các toán thù tử sau:

Toán thù tử &&: là toán tử AND, trả về true Khi và chỉ Lúc toàn bộ các toán hạng gần như đúng.Toán tử ||: là tân oán tử OR, trả về true lúc bao gồm ít nhất 1 tân oán hạng đúng.Tân oán tử !: là tân oán tử NOT, bao phủ định cực hiếm của tân oán hạng.

Xem thêm: Bài 4: Giao Thức Định Tuyến Ospf Là Gì, Giao Thức Định Tuyến Ospf Trong Mạng Enterprise

Code minc họa:


Các toán thù tử khác

Ngoài những toán tử bên trên, chúng ta còn tồn tại các toán thù tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), câu chữ này là phần kỹ năng và kiến thức cực nhọc. Chúng ta không học tập vào bài này.Toán thù tử “phảy” (Comma Operator)


Tài liệu tđam mê khảo

Các bài viết trong khóa họcBài trước: Bài 7. Nhập xuất trong CBài sau: Bài 11. In mã ASCII của ký tự nhập trường đoản cú bàn phím
*
*

*

*

*

Lập Trình Không Khó là một trong xã hội chia sẻ với đào tạo và giảng dạy lập trình phi lợi nhuận số 1 tại VN.


Chuyên mục: Blog