Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Thread là gì

*
*
*

thread
*

thread /θred/ danh từ chỉ, sợi chỉ, gai dâysilk thread: chỉ tơ (nghĩa bóng) chiếc, mạchthe thread of life: loại đời, đời ngườilớn thua the thread of one"s argument: mất mạch lạc vào lập luận con đường ren (địa lý,địa chất) mạch bé dại (quặng)to lớn have not a dry thread on one ướt sạch mát, ướt như chuột lộtlife hung by a thread tính mệnh nhỏng treo đầu tua tóc, tính mệnh như trứng treo đầu đẳng ngoại động từ xâu (klặng...); xâu (hột ngọc...) thành chuỗi (nghĩa bóng) lách qua, len lách quato thread one"s way through the crowd: lách qua đám đông ren (đinch ốc)
mì tua nhỏpacking threadnhợ cột baopacking threadnhợ may bao <ɵred> o ren, mối ren Đường gờ klặng loại theo dạng xoắn ốc ở mặt vào hoặc mặt ko kể ống cần sử dụng để vặn vào một ống khác theo đường ren tương ứng. o sợi; mạch nhỏ o ren, rãnh xoắn § pipe thread : đường ren của ống § thread compound : chất bôi trơn ren § thread size : dạng ren, kiểu ren § thread off : độ nhiều năm trừ ren § thread on : độ dài cộng ren § thread protệp tin gauge : dưỡng biến dạng ren § thread protector : mũ bảo vệ ren § thread up : vặn ống theo ren
*

*Xem thêm: As If Là Gì - Cấu Trúc As If/As Though: Cách Dùng Và Bài Tập

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

thread

Từ điển Collocation

thread noun

1 piece of cốt tông, etc.

ADJ. strong | delicate, fine, fragile, thin | loose | matching | cotton, silk, etc. | embroidery, sewing | warp, weft

QUANT. length, piece

VERB + THREAD spin | catch, pull You"ve sầu pulled a thread in your jumper.

PHRASES hanging by a thread (often figurative) The player"s career is hanging by a thread after this lachạy thử injury lớn his knee.

2 connection between ideas, parts of a story, etc.

ADJ. central, main | common, connecting | consistent, continuous | narrative sầu | loose Apart from one or two loose threads, the police now had the complete picture of what happened.

VERB + THREAD follow, trace I found it hard to follow the main thread of his argument. | thua trận The speaker lost his thread halfway through the talk. | keep She struggled against all the interruptions to keep the thread of her argument. | draw together, piông chồng up, pull together, weave sầu The author eventually picks up the various threads of the plot & weaves them inkhổng lồ a masterly conclusion.

THREAD + VERB run through sth A continuous thread runs through all the versions of the legkết thúc. | emerge On studying the different historians" accounts, comtháng threads emerge. | unravel As the film progresses, the threads of the plot slowly begin to lớn unravel.

Từ điển WordNet


n.

v.

pass a thread through

thread a needle

remove sầu facial hair by tying a fine string around it và pulling at the string

She had her eyebrows threaded

pass through or into

thread tape

thread film
Xem thêm: 19 Từ Vựng Tiếng Anh Về Hình Học Tiếng Anh Là Gì, Hình Khối Và Thuật Ngữ Toán Học Trong Tiếng Anh

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In programming, a process that is part of a larger process or program. 2. In a tree data structure, a pointer that identifies the parent node và is used to facilitate traversal of the tree. 3. In electronic mail & Internet newsgroups, a series of messages and replies related khổng lồ a specific topic.

English Synonym and Antonym Dictionary

threads|threaded|threadingsyn.: draw meander ribbon screw thread string train of thought wander weave sầu wind yarn

Chuyên mục: Blog