Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Slight là gì

*
*
*

slight
*

slight /slait/ tính từ mỏng mhình ảnh, bé, tí hon, mảnh khhình ảnh, yết ớta slight framework: một cái form yếu ớt ớt vơi, qua chuyện, sơ sài; không đang đề cập, ý muốn manhto have a slight cold: bị cảm nhẹto lớn make a slight inquiry into lớn something: khảo sát sơ sang 1 bài toán gìthere is not the slighdemo excuse for it: không có đến một nguyên nhân cực kỳ ý muốn manh nhằm biện hộ việc đóa conclusion based on very slight observation: một Kết luận dựa trên một sự thừa nhận xét khôn cùng qua loato lớn take offence at the slightest thing: mếch lòng về cthị xã không đáng kể, hơi một tí thì mếch lòng danh từ sự khinh thường, sự coi vơi, sự coi khinhkhổng lồ put a slight upon a branch of study: coi dịu một ngành học nước ngoài cồn từ khinh thường, coi dịu, coi khinhto lớn slight one"s work: coi nhẹ công việc
yếuyếu ớt ớtslight changeko xứng đáng kểslight changesự thay đổi nhỏslight curvemặt đường cong thoảislight freezingchớm kết băngslight freezingkết băng nhẹslight freezingsự chớm kết băngslight freezingsự kết băng nhẹ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): slight, slight, slighted, slightest, slightly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): slight, slight, slighted, slighthử nghiệm, slightly


*Xem thêm: Ăn Cẩu Lương Là Gì - Ăn Cẩu Lương Có Nghĩa Là Gì

*

*

slight

Từ điển Collocation

slight adj.

1 very small in degree

VERBS appear, be, seem

ADV. extremely, very | comparatively, fairly, quite, rather, relatively

2 thin & delicate

VERBS be, look She looked very slight, almost fragile.

ADV. very | physically

Từ điển WordNet


n.

v.

adj.

almost no or (with `a") at least some; very little

there"s slight chance that it will work

there"s a slight chance it will work
Xem thêm: Linux Là Gì ? Tại Sao Lập Trình Viên Nên Biết Cách Sử Dụng Linux

English Synonym and Antonym Dictionary

slights|slighted|slighting|slighter|slightestsyn.: dainty delicate disregard flimsy frail ignore neglect overlook petite puny slender small svelte thin tinyant.: respect

Chuyên mục: Blog