English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese wca-america.comVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
responsibility responsibilitydanh từ (responsibility for sometoàn thân / something) trách nhiệm; sự chịu trách nhiệm a position of real, great, major responsibility một vị thế có trách nát nhiệm thiệt sự, phệ, quan trọng lớn have sầu, show a sense of responsibility tất cả, trầm trồ gồm tinh thần trách rưới nhiệm lớn take/assume/accept/bear full responsibility for one"s act chịu trọn vẹn trách nhiệm về hành động của bản thân to lớn disclayên all responsibility for damage caused by misuse hoàn toàn ko chịu đựng trách rưới nhiệm về thiệt sợ hãi bởi việc áp dụng không đúng gây nên it"s your responsibility khổng lồ drive sầu carefully trách nát nhiệm của anh ý là lái xe cẩn thận
*
/ris,pɔnsə"biliti/ danh trường đoản cú trách nát nhiệm khổng lồ bear the full responsibility for one"s act Chịu đựng hoàn toàn trách rưới nhiệm về hành động của chính mình to lớn take the responsibility dấn trách nhiệm (làm gì) lớn deline all responsibilities không sở hữu và nhận trách rưới nhiệm lớn vì something on one"s own responsibility từ bỏ ý có tác dụng và chịu đựng trách nhiệm về bài toán gì gánh trách nhiệm; loại đề nghị đảm đương a family is a great responsibility mái ấm gia đình là 1 trách rưới nhiệm lớn

*


Chuyên mục: Blog