Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý Khách đang xem: Represent là gì


Bạn đang xem: Represent là gì

*

*

*Xem thêm: Machine Learning Là Gì - Tổng Quan Về Deep Learning

*

represent /,repri"zent/ ngoại cồn từ
tiêu biểu vượt trội mang lại, đại diện cho; tương xứng vớihe represents the best traditions of his country: ông ta tiêu biểu cho truyền thống cuội nguồn giỏi đẹp tuyệt vời nhất của khu đất nước đại diện, đại diệnlớn represent the people: đại diện cho nhân dân diễn tả, hình dungthis picture represents the Nghe Tinh Soviets insurrection: bức tranh này miêu tả cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh đóng góp (một vai kịch); diễn (một vsinh hoạt kịch) mang lại làlớn represent oneself as a write: trường đoản cú cho doanh nghiệp là 1 bên vănbiểu diễnrepresent broken: màn biểu diễn đứt nétrepresent in section: biểu diễn vào mặt cắtmiêu tảtrình bàyLĩnh vực: xây dựngđại diệnđại diện thay mặt (một thương hiệu buôn...)chỉ dẫn lạinộp hóa 1-1 để thanh hao toáncố mặtthay mặt đại diện đại diện (một hãng sản xuất buôn)trình bàyxuất trình lại

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): representation, representative sầu, represent, unrepresentative
Xem thêm: Vàng Ý 750 Là Gì - Giá Vàng Trắng Italy Hôm Nay Bao Nhiêu

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

represent

Từ điển Collocation

represent verb

1 be a thành viên of a group

ADV. strongly, well Local businesses are well represented on the committee. | poorly | adequately | disproportionately Women are disproportionately represented amuốn welfare recipients.

2 act/speak officially for sb

ADV. legally The suspect must appear & may be legally represented.

VERB + REPRESENT choose sb khổng lồ, elect sb to lớn, select sb to He was chosen lớn represent Scotlvà in three consecutive World Cup Finals.

3 show sth

ADV. accurately Representing an image accurately requires a great many bytes of digital information. | fairly | falsely | diagrammatically, graphically, schematically, visually The data can be represented graphically in a line diagram. | symbolically

VERB + REPRESENT be intended khổng lồ It is not clear what these symbols were intended lớn represent. | purport lớn The film purported to lớn represent the lives of ordinary people.

PREP.. as The film represents women as victims. | lớn He admitted falsely representing to police officers that the car had been stolen.

Từ điển WordNet

v.

be representative sầu or typical for

This period is represented by Beethoven

be a delegate or spokesperson for; represent somebody"s interest or be a proxy or substitute for, as of politicians and office holders representing their constituents, or of a tenant representing other tenants in a housing dispute

I represent the silent majority

serve sầu as a means of expressing something

The flower represents a young girl

describe or present, usually with respect khổng lồ a particular quality

He represented this book as an example of the Russian 19th century novel

point out or draw attention to lớn in prochạy thử or remonstrance

our parents represented to lớn us the need for more caution


Chuyên mục: Blog