Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ wca-america.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Procrastination là gì

This way, the countries taking actions in advance get their rewards & procrastinating countries will have khổng lồ vì chưng more later.
This suggests that individuals would procrastinate, & that even fewer individuals would make an active investment decision.
It has already procrastinated for so long that at least one term"s intake, and possibly two, for the grammar school have been lost.
It shows a degree of procrastinating procedures, & it shows a lachồng of compassion with the difficulties of these men.
I am sure that he, like me, would like to make a decision fairly quickly rather than procrastinate on the matter.
I hope that they will stop procrastinating & that something will be done about reducing the period from five sầu years lớn four.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên wca-america.com wca-america.com hoặc của wca-america.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Alvesin 10E Là Thuốc Gì - Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn wca-america.com English wca-america.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: alumina là gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blog