Bác sĩ nội khoa giờ Anh là internist có phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành vào y học tương quan tới sự việc ngăn phòng ngừa, chẩn đân oán và chữa bệnh các bệnh lý của cơ quan bên phía trong cơ thể, đặc biệt là ngơi nghỉ người bự.

Bạn đang xem: Nội khoa tiếng anh là gì


Bác sĩ y khoa nội tiếng Anh là internist tất cả phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ nội khoa là người có kỹ năng chăm ngànhvề khám chữa các bệnhtương quan cho những thành phần phía bên trong khung hình. Nội khoa cũng là một trong những phânngành vào ykhoa.

Bác sĩ khoa nội cần phải có tài năng vào Việc thống trị các người mắc bệnh bao gồm quy trình bệnh dịch ko ví dụ hoặc các dịch đồng thời.

Bác sĩ nội y khoa chăm lo cùng khám chữa người bị bệnh nhập viện cùng có thể đóng một mục đích bao gồm vào huấn luyện và nghiên cứu và phân tích.

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang đến chưng sĩ khoa nội.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tinh thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phú khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung thỏng học tập.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tyên ổn.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa hấp thụ.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chulặng khoa gây thích.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chuyên khoa domain authority liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội huyết.

Xem thêm: Chuyện Những Pull Request Là Gì ? Mục Đích Tạo Pull Request Vì Sao Cần Pull Request

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa tiết học tập.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần ghê.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần tởm.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa đôi mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật chế tạo ra hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa gặp chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tlặng mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ da liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội máu.

Xem thêm: Súng Máy Trong Ff Là Súng Gì, Súng Máy Trong Free Fire Là Súng Gì

Bài viết bác sĩ y khoa nội giờ Anh là gì được tổng đúng theo bởi giáoviên trung trung tâm giờ đồng hồ Anh wca-america.com.


Chuyên mục: Blog