Từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc có không ít nhà điểm, ví dụ như nghề nghiệp và công việc, các mối quan hệ khu vực làm việc…Do kia, tín đồ học phải chia theo từng nhà điểm nhằm ghi nhớ từ bỏ vựng một phương pháp tác dụng độc nhất. Đối với các bạn đã đi làm tốt các bạn sinc viên thì danh sách từ bỏ vựng tiếng Anh về chỗ làm việc là chủ thể một mực không được bỏ qua. Vậy bạn đã có ít “vốn liếng” từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về khu vực thao tác, văn phòng chưa? Làm cầm cố nào để ghi nhớ chúng? Hãy thuộc TOPICA Native mày mò trường đoản cú vựng tiếng Anh về vị trí làm việc qua bài viết dưới đây nhé.Quý Khách đang xem: Nơi công tác làm việc giờ anh là gì

Mục Lục

3. Từ vựng Tiếng Anh miêu tả địa điểm có tác dụng việc

1. Danh sách từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về vị trí thao tác làm việc, nhà điểm nghề nghiệp

Colleague /kɒliːg/ đồng nghiệp

Company /ˈkʌmpəni/ công ty

Coworker /kəʊˈwɜːkə/ đồng nghiệp

Department /dɪˈpɑːtmənt/ ban

Division /dɪˈvɪʒən/ phòng

Executive /ɪgˈzɛkjʊtɪv/ chuyên viên

Factory /ˈfæktəri/ công ty máy

Manager mænɪʤə quản lý, trưởng phòng

Officeˈɒfɪs văn uống phòng

Organization ɔːgənaɪˈzeɪʃən/ tổ chức

Section /sɛkʃən/ phòng

Staff canteen /stɑːf kænˈtiːn/ căng tin nhân viên

Supervisor /sjuːpəvaɪzə/ đo lường viên

Trade union /treɪd ˈjuːnjən/ công đoàn

Trainee /treɪˈniː/ thực tập sinh

2. Từ vựng Tiếng Anh về những đồ dùng vào khu vực làm việc


*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về địa điểm làm cho việc

Ballpoint /ˈbɔːlˌpɔɪnt/ cây viết bi

Calculator /ˈkælkjʊleɪtə/ sản phẩm công nghệ tính

Computer /kəmˈpjuːtə/ máy vi tính

Desk /dɛsk/ bàn

Drawing pin /ˈdrɔːɪŋ pɪn/ (UK) Thumbtack (U.S) ˈθʌmtæk

Envelope /ˈɛnvələʊp/ phong bì

Eraser /ɪˈreɪzə/ tẩy

Fax /fæks/ đồ vật fax

Filing cabinet /ˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnɪt/ hộp đựng tài liệu

Folder /ˈfəʊldə/ kẹp đựng tài liệu

Fountain pen /ˈfaʊntɪn pɛn/ bút máy

Glue /gluː/ keo dán giấy dán

Highlighter /ˈhaɪˌlaɪtə/ cây bút dấn dòng

Keyboard /ˈhaɪˌlaɪtə/ bàn phím

Label /ˈleɪbl/ nhãn mác

Marker /ˈmɑːkə/ cây viết viết bảng

Monitor /ˈmɒnɪtə/ màn hình

Notebook /ˈnəʊtbʊk/ sổ

Paper /ˈpeɪpə/ giấy

Paper clip /ˈpeɪpə klɪp/ kẹp giấy

Pencil /ˈpɛnsl/ cây bút chì

Pencil sharpener /ˈpɛnsl ˈʃɑːpənə/ gọt cây bút chì

Push-pin /pʊʃ-pɪn/ gim

Rubber stamp /ˈrʌbə stæmp/ bé dấu

Scissors /ˈsɪzəz/ kéo

Stapler /ˈsteɪplə/ dập gim

Sticky notes /ˈstɪki nəʊts/ giấy ghi nhớ

3. Từ vựng Tiếng Anh biểu đạt nơi có tác dụng việc

Tích cực

Relaxed rɪˈlækst thư giãn

Challenging ˈʧælɪnʤɪŋ đầy thách thức

Collaborative kəˈlæb(ə)rətɪv vừa lòng tác

Motivating ˈməʊtɪveɪtɪŋ tất cả cồn lực

Engaging ɪnˈgeɪʤɪŋ luôn luôn khuyến kích

Innovative ɪnˈnɒvətɪv cầu tiến

Fun fʌn vui vẻ

Casual ˈkæʒjʊəl thân mật

Friendly /ˈfrɛndli/ thân thiện

Professional /prəˈfeʃ.ən.əl/ chuyên nghiệp

Tiêu cực:

Toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại

Inconsistent ɪnkənˈsɪstənt/ ko đồng bộ

Demanding dɪˈmɑːndɪŋ đòi hỏi

Unsupportive ʌnsəˈpɔːtɪv ko cung cấp, thiếu thốn niềm tin vừa lòng tác

Outdated aʊtˈdeɪtɪd/ lạc hậu

Biased ˈbaɪəst/ định kiến

Boring /ˈbɔːrɪŋ/ buốn chán, tẻ nhạt


*

Từ vựng tiếng Anh về nơi có tác dụng việc

3. Một số mẫu mã câu nói về khu vực làm việc bởi Tiếng Anh

My office is friendly and motivative place to work, so I work very efficiently here. – Vnạp năng lượng phòng của mình là 1 trong những địa điểm lý tưởng và có hễ lực để triển khai, cho nên tôi sẽ thao tác làm việc cực kì tác dụng tại đây.

Bạn đang xem: Nơi công tác tiếng anh là gì

We are so happy lớn work in a collaborative sầu workplace. – Chúng tôi hết sức vui lúc thao tác làm việc trong một môi trường thiên nhiên hợp tác ký kết.

A professional company always has a professional working environment – Một đơn vị chuyên nghiệp luôn luôn có môi trường thiên nhiên làm việc chuyên nghiệp hóa.

No one can be happy in an unsupportive organization. – Không ai rất có thể phấn khởi vào một nhóm chức thiếu thốn tinh thần hợp tác.

Xem thêm: Môn Lý Thuyết Tiếng Anh Là Gì ? Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng

Our leadership team is collaborative, & we work well towards our comtháng goal. If we have a difference of opinion, we will talk it out in our management meetings. – Đội ngũ lãnh đạo của Cửa Hàng chúng tôi cực kỳ hợp tác ký kết và chúng tôi hợp tác xuất sắc để đào bới phương châm thông thường. Nếu Cửa Hàng chúng tôi bao gồm chủ kiến khác biệt, phổ biến tôi sẽ nói chuyện trong các buổi họp làm chủ.

My coworkers would say that I did my best lớn work well with everyone và I always put in 100%. They would say that I was consistent, dependable & driven. Đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi đang làm cho tốt nhất công việc với hòa đồng cùng với toàn bộ các bạn, tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng 100%. Họ bảo rằng tôi là fan độc lập với cầu tiến.

4. Các đoạn hội thoại Tiếng Anh thương lượng trên chỗ có tác dụng việc

B: Hi there – Chào bạn

A: Hi. I haven’t seen you around here before. Have you been working long? – Chào chúng ta, bản thân không thấy chúng ta tại đây bao giờ? quý khách có tác dụng tại chỗ này bao thọ rồi?

B: No, I’ve only been here a few months. I work in the Human Resources Department. – Không, tớ bắt đầu chỉ làm cho tại chỗ này vài tháng thôi, tớ làm cho sống Ban Nguồn nhân lực

A: Oh, you must make more money than I bởi then. I’m in Sales. – Thế à, chắc rằng các bạn cần kiếm các tiền hơn tớ đấy. Tớ làm sale

B: Sales sounds lượt thích an interesting job. – Sale dường như là 1 trong các bước thú vị.

A: It’s okay. Hey, you look lượt thích you could really have sầu a coffee. – Cũng bình thường thôi. Mà này, trông nhỏng chúng ta chuẩn bị bao gồm một ly café đích thực ấy.

Xem thêm: Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nhân Sự Là Gì ? Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Nhân Sự

Với mọi chia sẻ tự vựng giờ đồng hồ Anh về địa điểm thao tác nhưng mà TOPICA Native chia sẻ làm việc bên trên, các bạn học sinh, sinh viên và fan vẫn đi làm có thể tự tín Lúc diễn tả về một nơi thao tác làm việc lý tưởng của bản thân mình bởi tiếng Anh rồi đó. TOPICA hy vọng từ bỏ vựng tiếng Anh về chỗ làm việc không chỉ là khiến cho bạn cải thiện vốn từ vốn từ bỏ vựng giờ Anh cơ mà bé cải thiện kết quả tiếp xúc giờ đồng hồ Anh trong môi trường thiên nhiên vị trí bạn thao tác làm việc nhé. Hãy cho cùng với TOPICA Native sầu nếu như bạn có nhu cầu trình độ chuyên môn tiếng Anh giao tiếp của chúng ta xuất sắc hơn thế nữa nhé.


Chuyên mục: Blog