*Bạn đang xem: Metyl phenyl oxalat là gì


Hỗn hợp X có phenyl axetat, metyl benzyloat, benzyl fomat cùng etyl phenyl oxalat. Tbỏ phân trọn vẹn 36,9 gam X vào hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng), gồm 0,4 mol NaOH làm phản ứng, nhận được m gam tất cả hổn hợp muối hạt cùng 10,9 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm những ancol. Cho toàn cục Y tính năng với Na dư, nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


*
Hỏi bài bác tập, thầy cô VietJachồng vấn đáp miễn phí!

*
Thi online trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án A

CH3COOC6H5(M = 136): a mol

C6H5COOCH3(M = 136): b mol

HCOOCH2C6H5(M =136): c mol

*

lúc bội nghịch ứng cùng với NaOH ta thu được m gam muối bột cùng 10,9 gam ancol

*

Từ đề bài xích ta tất cả hệ phương thơm trình sau:

*

→ mmuối bột = mCH3COONa + mC6H5COONa + m(COONa)2 + mHCOONa + mC6H5ONa

→ mmuối hạt = 0,05.82 + 0,1.144 + 0,05.134 + 0,05.68 + (0,05 + 0,05).116 = 40,2 gam


LỚPhường 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ ( PHẦN 2) - CÁC BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M - Livestream TOÁN thầy HƯNG


BUỔI 03-LÝ 12-ÔN TẬPhường VÀ XỬ LÝ NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬP. ĐẠI CƯƠNG VỀ DĐĐH - Livestream LÝ thầy VƯỢNG
Xem thêm: Khóa Tsa Là Gì ? Ưu Điểm Và Cách Sử Dụng Khóa Số Tsa Đúng Chuẩn

*

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X bao gồm 2 este no, đơn chức, mạch hsống ta thu được 1,8 gam H2O. Tbỏ phân trọn vẹn các thành phần hỗn hợp X ta chiếm được hỗn hợp Y có một ancol và axit. Nếu đốt cháy một nửa hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được sống đktc là


Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A bao gồm C, H, O thì thu được một,344 lít CO2 (đktc) cùng 0,9 gam H2O. Công thức làm sao dưới đây hoàn toàn có thể là bí quyết đúng.


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este chiếm được 0,22 gam CO2 với 0,09 gam H2O. Công thức phân tử của ancol và axit tạo nên thành este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu được 1,344 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 0,9 gam H2O. Khi tdiệt phân 0,1 mol X bằng hỗn hợp KOH thì nhận được 0,2 mol ancol etylic với 0,1 mol muối. Công thức cấu tạo của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X chiếm được 0,3 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Nếu mang lại 0,1 mol X công dụng không còn với NaOH thì nhận được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Application Form Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải ThíchChuyên mục: Blog