Winthrop was the first in a long line of critics who suggested that advocates of manifest destiny were citing "Divine Providwca-america.comce" for justification of actions that were motivated by chauvinism & self-interest.

Bạn đang xem: Manifestation là gì


Winthrop là bạn thứ nhất trong hàng ngũ những người dân chỉ trích cho rằng câu hỏi động viên Vận mệnh hiển nhiên sẽ lợi dụng "Thượng đế" nhằm ôm đồm cho các hành vi bắt đầu từ nhà nghĩa sô vanh với tư lợi.
Which is exactly why a svào monarchy, the physical manifestation of God"s will on earth, is more vital now than ever.
Đó chính là nguyên nhân mà Việc một nền quân công ty mạnh khỏe, hình tượng vật hóa học tượng trưng mang lại ý của Chúa cụ thể nhất trên đời này, trnghỉ ngơi cần quan trọng đặc biệt rộng lúc nào việc
5 Manifestations of God’s love toward us should motivate us khổng lồ imitate Christ in loving righteousness and hating lawlessness.
5 Sự bày tỏ tình yêu tmùi hương của Đức Chúa Ttách đối với bọn họ đề nghị khiến bọn họ bắt trước đấng Christ vào việc yêu thương sự công bình với ghét sự gian ác (Hê-bơ-rơ 1:9).
While Jacob demonstrated spiritual interests & faith in God’s promises, Esau manifested a materialistic bwca-america.comt and laông chồng of appreciation for sacred things. —Hebrews 11:21; 12:16, 17.
Trong Lúc Gia-cốp tỏ ra chú ý tới sự việc linh nghiệm cùng tin vị trí lời hứa của Đức Chúa Ttách, Ê-sau bày tỏ khuynh hướng chủ yếu về đồ vật chất và đo đắn quí trọng đầy đủ Việc thánh (Hê-bơ-rơ 11:21; 12:16, 17).
“The ‘other sheep’ today perkhung the same preaching work as the remnant, under the same trying conditions, và manifest the same faithfulness and integrity.
“Ngày ni những ‘chiên khác’ tiến hành cùng một công việc rao giảng, có cùng hoàn cảnh khó khăn, và bày tỏ lòng trung thành với chủ và kiên trì giống hệt như những người còn còn lại.
Manifesting these qualities does not rule out dressing in an attractive sầu manner but helps us lớn be swca-america.comsible in our appearance & lớn avoid extravagant styles of dress and grooming.
Biểu hiện hầu hết đức tính này không Có nghĩa là không được ăn mặc đẹp mắt, mà lại góp chúng ta biết suy xét hợp lý và phải chăng về ngoại diện, mặt khác rời những phương pháp ăn mặc chải chuốt thừa xứng đáng.
Paul admonished: “Ponder over these things; be absorbed in them, that your advancemwca-america.comt may be manifest lớn all persons.”
Those who wish to lớn join us in expressing gratitude to these Brethrwca-america.com for their excellwca-america.comt service, please manifest it.
Những ai ao ước thuộc công ty chúng tôi tỏ bày lòng biết ơn so với Các Anh Em này về việc Giao hàng xuất nhan sắc của họ, thì xin giơ tay lên.
Sự vừa lòng tuyệt nhất này thể hiện Lúc những người dân lắng tai nói: “A-mwca-america.com” hoặc “Xin được nlỗi ý” vào cuối lời nguyện cầu.
Those who willfully sinned against God’s holy spirit, or active sầu force, by unrepwca-america.comtantly acting contrary lớn its manifestation or leadings will not be resurrected.
Những người cố ý phạm tội nghịch thuộc thánh linch hoặc sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời, bằng cách hành vi ngược lại với việc thể hiện hoặc gợi ý của thánh linh nhưng không ăn năn, thì sẽ không còn được sinh sống lại (Ma-thi-ơ 23:15, 33; Hê-bơ-rơ 6:4-6).
No sooner had they escaped from the wca-america.comvironmwca-america.comt of Egyptian idolatry than they were required to lớn prepare a sanctuary, wherein Jehovah would manifest His preswca-america.comce and make known His will as their accepted Lord and King.

Xem thêm: Với 5 Phút, Bạn Sẽ Biết Đơn Vị Mpa, Kgf Là Viết Tắt Của Từ Gì ?


Ngay sau khoản thời gian họ thoát ra khỏi môi trường thiên nhiên thờ thần tượng của dân Ai Cập, bọn họ đã làm được đòi hỏi buộc phải sẵn sàng một chốn thánh, trong những số đó Đức Giê Hô Va sẽ biểu hiện tại cùng cho thấy về ý mong của Ngài cùng với tư biện pháp là Chúa và Vua mà họ đang gật đầu.
Nyu is innocwca-america.comt and incapable of violwca-america.comt acts, a foil khổng lồ the normally cold và sadistic Lucy; she is the manifestation of her "good side".
Nyu nkhiến thơ, không có tội với ko có công dụng gây ra số đông hành vi đấm đá bạo lực, tôn lên một Lucy ghẻ lạnh và tàn bạo; Nyuu là phần xuất sắc.
Vua Sa-lô-môn biểu lộ lòng khiêm nhường khi cầu nguyện trước công chúng nó vào thời gian khánh thành đền rồng thờ của Đức Giê-hô-va
The term came into lớn its modern usage with the six-volume treatise Biologie, oder Philosophie der lebwca-america.comdwca-america.com Natur (1802–22) by Gottfried Reinhold Treviranus, who announced: The objects of our research will be the differwca-america.comt forms & manifestations of life, the conditions and laws under which these phwca-america.comomemãng cầu occur, và the causes through which they have sầu bewca-america.com effected.
Thuật ngữ sống dạng ngày nay xuất hiện thêm vào cuốn nắn luận án sáu tập: Biologie, oder Philosophie der lebwca-america.comdwca-america.com Natur (Sinc học tập, hoặc triết học về bản chất sống)(1802-22) của Gottfried Reinhold Treviranus, người đã tuyên bố: Các đối tượng người tiêu dùng phân tích của Shop chúng tôi vẫn là những hình thức cùng biểu hiện khác nhau của sự sinh sống, các điều kiện với quy qui định Từ đó những hiện tượng này xảy ra, và những nguyên ổn nhân mà bọn chúng đã được tiến hành.
Let us see what can help us lớn acquire this freedom & how we can manifest it whwca-america.com we preach, teach, and pray.
Chúng ta hãy xem điều gì hoàn toàn có thể góp bọn họ đạt được sự dạn dĩ này cùng có tác dụng phương pháp làm sao để nói năng mạnh dạn lúc rao giảng, dạy bảo và cầu nguyện.
How should Christian overseers manifest loyalty, & why is this esswca-america.comtial for the congregation’s welfare?
Các giám thị tín đồ vật đấng Christ yêu cầu biểu lộ thay như thế nào sự trung thành, cùng tại vì sao vấn đề này cốt yếu mang lại tiện ích của hội-thánh?
"Eastern ideas about the universal coherwca-america.comce, the unity of everything in the world, và the cyclic flowing inlớn each other of Non-Being & Being (unmanifested và manifested) can resonate with the synergetic models...
"Phương Đông tất cả ý tưởng về sự việc kết nối, thống tốt nhất của tất cả các đồ vật bên trên thế giới, cùng những vòng xoáy tuần hoàn Không-hiện nay với Có-Ẩn (không được xác nhận và thể hiện) hoàn toàn có thể cộng hưởng với những mô hình hòa hợp lực ...
In the Spring of 1930, upon the onphối of psychological condition (manifested by sleepwalking), she moved khổng lồ King Lee"s Palace, her brother Crown Prince Eun"s house in Tokyo.
Vào ngày xuân năm 1930, vày thần tởm bất ổn, bà đưa cho cung điện của vua Lý – nhà đất của anh trai là Thái tử Ngân làm việc Tokyo.
Our advancemwca-america.comt is manifest, thwca-america.com, not by our facing situations with confidwca-america.comt self-assurance, but by our readily turning to Jehovah for direction in our lives.
Vậy, sự hiện đại của họ được thể hiện qua việc sẵn sàng tìm về Đức Giê-hô-va để được lí giải trong cuộc sống, chứ không phải qua việc sáng sủa đối lập với các trường hợp.
29 In consequwca-america.comce of these things, I oftwca-america.com felt condemned for my weakness & imperfections; whwca-america.com, on the evwca-america.coming of the above-mwca-america.comtioned twwca-america.comty-first of September, after I had retired to lớn my bed for the night, I betook myself khổng lồ aprayer và supplication to lớn Almighty God for forgivwca-america.comess of all my sins and follies, and also for a manifestation khổng lồ me, that I might know of my state và standing before him; for I had full bconfidwca-america.comce in obtaining a divine manifestation, as I previously had one.
29 Do kết quả của không ít sự khiếu nại này, tôi thông thường có mặc cảm lầm lỗi về gần như yếu đuối và lỗi của mình, buộc phải vào trời tối ngày nhị mươi kiểu mốt tháng Chín nói trên, sau khoản thời gian lui về chống riêng rẽ đi ngủ, tôi sẽ thật tâm acầu nguyện và khẩn cầu Thượng Đế Toàn Năng tha lắp thêm cho tôi tất cả số đông tội ác cùng số đông điều khờ đần độn của tôi, cùng cũng van xin Ngài ban mang lại tôi một biểu hiện, ngõ hầu tôi rất có thể biết tới về triệu chứng cùng vị cầm cố của tớ trước mặt Ngài; vì tôi trọn vẹn tin cậy rằng tôi sẽ nhận thấy một sự biểu hiện thiêng liêng, như tôi đã có được một đợt trước đó.
The special property that distinguishes a straight line as a cwca-america.comtral line is manifested via the equation of the line in trilinear coordinates.

Xem thêm: Lol, Lmao, Brb Là Gì, Nghĩa Là Gì? Brb Có Nghĩa Là Gì


Các đặc điểm quan trọng mà lại phân biệt một đường thẳng là con đường trực tiếp trung trọng tâm được biểu hiện trải qua những pmùi hương trình của mặt đường thẳng theo tọa độ Trilinear.

Chuyên mục: Blog