Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Involvement là gì

*
*
*

involvement
*

involvement /in"vɔlvmənt/ danh từ sự tất cả, sự bao hàm sự tạo cho mắc míu; sự khiến cho dính líu, sự làm bám dáng; sự mắc míu; sự liên luỵ, sự dính líu, sự dính dáng sự nhằm hết trung khu trí; chứng trạng trung ương trí bị đam mê, chứng trạng bị lôi cuốn vào chứng trạng rắc rối; sự khốn quẩn sự cuộn vào, sự quấn lại

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): involvement, involve, involved, uninvolved
Xem thêm: Thuật Ngữ Là Gì ? Tìm Về Hiểu Về Thuật Ngữ Là Gì

*

*Xem thêm: Lốc Xoáy Là Gì - Lốc Xoáy Hình Thành Như Thế Nào

*

involvement

Từ điển Collocation

involvement noun

ADJ. active, direct | cthất bại, deep, intense | full | day-to-day When she was promoted, she missed the day-to-day involvement with customers. | personal | emotional Nurses usually try lớn avoid emotional involvement with patients. | parental He encourages parental involvement in the running of school. | political | military The US government has ruled out military involvement in the region. | alleged He is serving a 15-year sentence for his alleged involvement in a plot to lớn overthrow the government.

VERB + INVOLVEMENT accuse sb of | suspect sb of | admit, deny Winters denies any involvement in the robbery.

PREPhường. ~ by The success of the venture may lead khổng lồ involvement by other foreign companies. | ~ from The project needs full involvement from all members of the group. | ~ in He was found to have sầu a deep involvement in drug dealing. | ~ with Her husband"s involvement with another woman led khổng lồ their divorce.


Chuyên mục: Blog