The case threatened khổng lồ reinstate the Philippines to the Financial kích hoạt Task Force on Money Laundering blackmenu of countries that made insufficient efforts against money laundering.

Bạn đang xem: Insufficient là gì


Vụ này cũng bắt nạt đe vấn đề Philippines bị chuyển trở lại danh sách Đen của các nước không cố gắng nỗ lực kết quả ngăn chặn lại cọ chi phí vị Nhóm Đặc nhiệm Hành rượu cồn Tài thiết yếu về Rửa tiền.
Trong xuyên suốt thời gian sử dụng giếng dầu, áp suất giảm với có khi không có đủ áp suất ngầm để đưa dầu lên bề mặt.
For those whose blood pressure is less, the evidence is insufficient khổng lồ recommend for or against screening.
Đối với những người tất cả áp suất máu thấp rộng, bằng chứng ko đủ để khuyến nghị hoặc chống lại sàng lọc.
The World War I-era Bristol Fighter had done well with a rear gunner firing a rifle-caliber machine gun, but by World War II, this was insufficient khổng lồ deter the eight-gun fighters facing the Bf 110.
Chiếc Bristol Fighter thời Thế Chiến sản phẩm công nghệ Nhất sẽ hoạt động xuất sắc với cùng một xạ thủ vùng phía đằng sau bắn một súng thiết bị bao gồm cỡ nòng súng ngôi trường, nhưng mang đến Thế Chiến II, điều này ko đủ nhằm ngăn ngừa hồ hết chiếc máy bay tiêm kích lắp tám súng đồ vật đối đầu và cạnh tranh thuộc loại Bf 110.
Tian Qi Zhu, a wheat expert at the Shandong Agricultural University, said on 7 March that "xcept for some areas up in the hill region of Shandong where there is still insufficient water, I would say the drought is under control.
Ngày 7 tháng 3, Tian Zhu Qi, một chuyên gia về lúa mì tại Đại học Nông nghiệp Sơn Đông, cho thấy thêm rằng "trừ đến một trong những khu vực vào quần thể đồi của Sơn Đông vẫn thiếu nước, tôi nhận định rằng cơn hạn hán vẫn trong tầm kiểm soát.
In the winter 2015–năm nhâm thìn, extreme temperatures were again recorded và the previous summer"s drought lead khổng lồ insufficient xuất xắc fodder reserves for many herders which is creating another ongoing loss of livestock.
Vào mùa đông 2015–năm nhâm thìn, ánh sáng rét mướt khắc nghiệt đã được ghi dấn lại với hạn hán vào ngày hè trước này đã dẫn mang đến lượng dự trữ thức ăn uống thiếu thốn với tương đối nhiều fan chnạp năng lượng nuôi đang tạo thành một sự mất đuối liên tục trong chnạp năng lượng nuôi.
After graduating from university, Sarkozy entered Sciences Po, where he studied between 1979 và 1981, but failed khổng lồ graduate due to lớn an insufficient commvà of the English language.
Sau lúc xuất sắc nghiệp, Sarkozy theo học tập trên Institut d"Études Politiques de Paris (1979-1981), dẫu vậy ko qua nổi kỳ thi giỏi nghiệp vị tđuổi môn Anh văn.
If you have sầu enabled MCF Data-Driven Attribution but don"t meet this threshold, you will see a notification in the Model Explorer, ROI Analysis, và Model Comparison Tool reports alerting you that a Data-Driven mã sản phẩm can"t be generated due to lớn insufficient data.
Nếu sẽ bật Phân vấp ngã theo hướng dữ liệu nhưng mà không thỏa mãn nhu cầu được ngưỡng này, các bạn sẽ thấy thông báo vào báo cáo Phân bửa chú ý chúng ta rằng không thể tạo quy mô Theo phía dữ liệu do ko đủ dữ liệu.
The density insufficiency và the inevitable holes in the stereo data should then be filled in by using information from multiple images.
Sự thiếu hụt mật độ với những lỗ hổng cấp thiết tránh khỏi trong dữ liệu âm thanh nổi đề nghị được phủ đầy bằng phương pháp thực hiện thông báo từ không ít hình ảnh.
File content errors occur when the content of the tệp tin is incorrectly formatted, for example when there are insufficient cells in a given row (fewer columns than in the header), or when the data in a given cell is not formatted correctly.
Xảy ra lỗi câu chữ tệp khi câu chữ của tệp không được định dạng đúng, ví dụ: khi không bao gồm đủ ô trong một mặt hàng cố định (không nhiều cột rộng trong tiêu đề) hoặc Khi dữ liệu trong một ô khăng khăng không được format đúng.
In December, Jackson was reinforced by Brig. Gen. William W. Loring và 6,000 troops, but his combined force was insufficient for offensive sầu operations.
Đến mon 12, Jackson được tiếp viện với 6.000 quân của chuẩn chỉnh tướng William W. Loring, nhưng lại vẫn ko đủ nhằm thực hiện tác chiến công kích.

Xem thêm: " Face With Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Face Trong Tiếng Việt


Nhưng những đơn vị buôn bản hội chủ nghĩa khước từ những nhượng cỗ là không đủ cùng nỗ lực tổ chức triển khai các cuộc bãi thực mới.
Philips had concluded in an earlier discussion with US General Douglas MacArthur & Admiral Thomas C. Hart that his two capital ships were of insufficient strength lớn confront the Japanese.
Philips từng đi đến kết luận vào một cuộc trao đổi trước đó cùng với Đại tướng Douglas MacArthur với Đô đốc Thomas C. Hart rằng nhị mẫu tàu chủ lực của ông ko đủ mạnh bạo để tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng với quân Nhật.
The participation of the actors cannot be guaranteed, thus there are many cases known, where participation could only be insufficiently realized".
A dissatisfied Montgomery sacked Bucknall for being insufficiently aggressive sầu và replaced hyên with General Brian Horrocks.
SPAAGs based on light tank chassis had poor maneuverability in difficult terrain, slow off-road tốc độ và insufficient range in comparison with medium tanks and SPGs.
SPAAG dựa trên form gầm xe tăng hạng nhẹ có khả năng cơ động giảm bớt trong địa hình trở ngại, làm chậm rãi tốc độ và phạm vi không đủ đối với xe cộ tăng mức độ vừa phải với Spgs.
The African elephant nominally has Chadian governmental protection, but the implementation practices of the government (backed with certain EU help) have sầu been insufficient lớn stem the slaughter by poachers.
Voi châu Phi bên trên danh nghĩa đảm bảo cơ quan chính phủ, dẫu vậy sự xúc tiến của chính quyền (được cung cấp với sự hỗ trợ nhất định của EU) đã có chứng minh ko đủ nhằm ngăn chặn nàn săn bắn.
A post-war assessment listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficient Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defense was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting and the method of transmitting orders were old-fashioned.
Một đánh giá sau chiến tranh đã liệt kê đa số yếu hèn kỉm của bọn chúng như sau: Không bao gồm hệ thống kiểm soát điều hành hỏa lực cho những khẩu súng Góc nâng của những khẩu súng chủ yếu ko thỏa đáng Bảo vệ chống ngư lôi yếu kém Việc bảo đảm ngang chống đạn pháo bắn cho tới yếu đuối kém Bảo vệ phòng ko thiếu sót Hệ thống hễ lực đốt than Tổ chức tbỏ thủ đoàn, cách làm thắp sáng cùng truyền nhiệm vụ theo kiểu cũ.
Later, given the press of tactical operations và the need to lớn replace combat casualties, there was insufficient time khổng lồ impart needed skills lớn individuals or to lớn units, & laông xã of training remained the bane of FANK"s existence until its collapse.
Tiếp đó, vày áp lực nặng nề của những chiến dịch quân sự chiến lược với yêu cầu bổ sung thương thơm vong, fan ta không tất cả đủ thời gian để đào tạo và giảng dạy các tài năng quan trọng đến lính new, và sự thiếu hụt huấn luyện và giảng dạy này đang tiếp tục là tai ương cho sự trường thọ của FANK cho tới lúc nó sụp đổ.
These concessions, however, seemed insufficient khổng lồ a newly developing Czech commercial and industrial bourgeoisie.
Tuy nhiên đầy đủ sự nhượng bộ chính là ko đủ nhằm mang lại cơ hội trở nên tân tiến công nghiệp cùng thương thơm mại đến Séc.
Rhodium has also been used for honors or khổng lồ signify elite status, when more commonly used metals such as silver, gold or platinum were deemed insufficient.
Rhodi đã có lần được áp dụng như là biểu tượng mang đến danh dự xuất xắc sự phú quý, Lúc các sắt kẽm kim loại quý khác được thực hiện phổ cập hơn hẳn như bạc, quà hay platin được coi là không đủ.
Similarly , pre-retirement homemaker widows are sometimes left with insufficient life insurance or other assets và , as a result , are also forced into low-paying jobs because they can"t afford fulltime education lớn jumpstart a new career .
Tương từ , rất nhiều bà goá có tác dụng nội trợ trước khi về hưu thường xuyên bỏ bảo hiểm nhân tchúng ta không đóng góp đủ chi phí với đa số gia tài khác và , như là công dụng thế tất , cũng phải có tác dụng phần lớn công việc lương thấp vị chúng ta quan yếu bao gồm đủ ĐK tới trường không thiếu để bước đầu tra cứu một công việc bắt đầu .
It is commonly understood that long transaction chains, lack of transparency, laông xã of standards, and insufficient access lớn markets for products has perpetuated low incomes in predominantly agrarian economies.

Xem thêm: purchase requisition là gì


Người ta hay hiểu đúng bản chất những chuỗi giao dịch thanh toán lâu năm, thiếu hụt khác nhau, thiếu thốn tiêu chuẩn cùng không đủ tài năng tiếp cận thị trường cho các thành phầm sẽ kéo dài thu nhập thấp sinh hoạt những nền kinh tế tài chính chủ yếu là nông nghiệp trồng trọt.

Chuyên mục: Blog