Tra tổng hợpTìm chữ Theo bộ thủTheo nét viếtTheo hình tháiHướng dẫnChữ thông dụngChuyển đổi Chữ Hán ⇒ phiên âmPhiên âm ⇒ chữ HánPhồn thể ⇒ giản thểGiản thể ⇒ phồn thểCông rứa Cài đặt ứng dụngHọc viết chữ HánFont chữ Hán NômGóp ý
Tra tổng hợpTìm chữ Theo bộ thủTheo nét viếtTheo hình tháiHướng dẫnChữ thông dụngChuyển đổi Chữ Hán ⇒ phiên âmPhiên âm ⇒ chữ HánPhồn thể ⇒ giản thểGiản thể ⇒ phồn thểCông chũm Cài đặt ứng dụngHọc viết chữ HánFont chữ Hán NômGóp ý
Tra tổng hợpTìm chữ Theo bộ thủTheo đường nét viếtTheo hình tháiHướng dẫnChữ thông dụngChuyển thay đổi Chữ Hán ⇒ phiên âmPhiên âm ⇒ chữ HánPhồn thể ⇒ giản thểGiản thể ⇒ phồn thểCông cố Cài đặt ứng dụngHọc viết chữ HánFont chữ Hán NômGóp ý
Tra tổng hợpTìm chữ Theo bộ thủTheo đường nét viếtTheo hình tháiHướng dẫnChữ thông dụngChuyển thay đổi Chữ Hán ⇒ phiên âmPhiên âm ⇒ chữ HánPhồn thể ⇒ giản thểGiản thể ⇒ phồn thểCông thay Cài đặt ứng dụngHọc viết chữ HánFont chữ Hán NômGóp ý
咥 hí • 咥 hý • 唏 hý • 喜 hí • 喜 hý • 屃 hý • 屭 hí • 屭 hý • 憙 hí • 憙 hý • 戏 hí • 戏 hý • 戯 hí • 戯 hý • 戱 hí • 戱 hý • 戲 hí • 戲 hý • 霼 hý • 餼 hí • 餼 hý • 饩 hí • 饩 hý • 黖 hý
1. (Trạng thanh) Tiếng cười Khủng. ◇Trữ Quang Nghĩa 儲光義: “An tri phụ tân trả, Hí hí tiếu khinch bạc” 安知負薪者, 咥咥笑輕薄 (Điền gia tạp hứng 田家雜興) Biết đâu bạn vác củi, Hê hê cười cợt khinch bạc. 2. Một âm là “điệt”. (Động) Cắn. ◇Dịch Kinch 易經: “Lí hổ vĩ, bất điệt nhân, hanh” 履虎尾, 不咥人, 亨(Lí quái ác 履卦) Đạp lên đuôi cọp, không cắn bạn, thuận lợi.

Bạn đang xem: Hi là gì


① Sụt sịt, thương thơm mà không khóc điện thoại tư vấn là hí. ② Một âm là hi, cùng nghĩa nhỏng chữ 欷.
• Chi Thăng Bình ký đồng tuy vậy chỏng hữu - 之升平寄同窗諸友 (Trần Bích San)• Liệt nữ Lý Tam hành - 烈女李三行 (Hồ Thiên Du)
Tra tổng hợpTìm chữ Theo bộ thủTheo nét viếtTheo hình tháiHướng dẫnChữ thông dụngChuyển thay đổi Chữ Hán ⇒ phiên âmPhiên âm ⇒ chữ HánPhồn thể ⇒ giản thểGiản thể ⇒ phồn thểCông thế Cài đặt ứng dụngHọc viết chữ HánFont chữ Hán NômGóp ý

U+559C, tổng 12 đường nét, cỗ khẩu 口 + 9 nétphồn và giản thể, hội ý


Tra tổng hợpTìm chữ Theo bộ thủTheo đường nét viếtTheo hình tháiHướng dẫnChữ thông dụngChuyển thay đổi Chữ Hán ⇒ phiên âmPhiên âm ⇒ chữ HánPhồn thể ⇒ giản thểGiản thể ⇒ phồn thểCông cụ Cài đặt ứng dụngHọc viết chữ HánFont chữ Hán NômGóp ý
1. (Danh) Việc giỏi lành, bài toán vui mừng. ◎Như: “báo hỉ” 報喜 đưa thông tin mừng (cưới hỏi, sinh con). 2. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Ghi chú: Ngày xưa, bệnh đậu mùa coi là nguy khốn, Điện thoại tư vấn là “hỉ” là bí quyết nói kị húy, ý cầu ước ao câu hỏi giỏi lành và để được an toàn. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tả nhi vạc sức nóng thị kiến hỉ liễu, tịnh phi biệt chứng” 姐兒發熱是見喜了, 並非別症 (Đệ nhị thập độc nhất hồi) Cháu mập phân phát nóng là bị lên đậu, chứ đọng không có bệnh dịch làm sao khác cả. 3. (Danh) Chỉ sự thanh nữ gồm mang, có tin mừng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kinch kì hữu lưỡng cá nhiều nguyệt một lai. Khiếu đại phu tiều liễu, hựu thuyết tịnh bất thị hỉ” 經期有兩個多月沒來. 叫大夫瞧了, 又說並不是喜 (Đệ thập hồi) Kinch kì đang nhì mon ni không thấy gì cả. Mời ông lang cho xem, lại bảo không hẳn là bao gồm tin vui (có nghĩa là bao gồm mang). 4. (Danh) “Hi Mã Lạp Sơn” 喜馬拉山 tên núi. 5. (Danh) Họ “Hỉ”. 6. (Tính) Vui, mừng. ◎Như: “hoan hỉ” 歡喜 vui lòng, “hỉ sự” 喜事 câu hỏi vui miệng. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Bất dĩ đồ gia dụng hỉ, bất dĩ kỉ bi” 不以物喜, 不以己悲 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Không bởi vì ngoại đồ gia dụng nhưng mà vui, không do phiên bản thân mà ai oán. 7. (Tính) Có tương quan tới câu hỏi kết duyên. ◎Như: “hỉ thiếp” 喜帖, “hỉ yến” 喜宴, “hỉ tửu” 喜酒, “hỉ bính” 喜餅. 8. (Tính) Dễ. ◇Bách dụ ghê 百喻經: “Nhân mệnh nan tri, kế toán hỉ thác” 人命難知, 計算喜錯 (Bà la môn liền kề tử dụ 婆羅門殺子喻) Số mạng fan ta khó biết, tính tân oán dễ dàng lầm. 9. Một âm là “hí”. (Động) Ưa, say mê. ◇Sử Kí 史記: “Khổng Tử vãn nhi hí Dịch” 孔子晚而喜易 (Khổng Tử cố gắng gia 孔子世家) Khổng Tử lúc tuổi tác cao thích phát âm Kinc Dịch. 10. (Động) Cảm thấy vui miệng. ◇Thi Kinc 詩經: “Kí kiến quân tử, Ngã vai trung phong tắc hí” 既見君子, 我心則喜 (Tiểu nhã 小雅, Tinh tinc 菁菁) Đã gặp gỡ quân tử, Lòng ta vui mừng.

Xem thêm: Chất Liệu Vải Bamboo Là Gì, Bạn Đã Bảo Quản, Vệ Sinh Vải Bamboo Đúng Cách


Tự hình 5


Dị thể 9


嬉 憘 憙 歖 𠶮 𠺇 𡔯 𢐭 𢝫

Không hiện chữ?


Một số bài xích thơ gồm sử dụng


• Đáp Triều Tiên quốc sứ Lý Tuý Quang kỳ 1 - 答朝鮮國使李睟光其一 (Phùng Khắc Khoan)• Đề Lộ Hà dịch môn lâu - 題潞河驛門樓 (Trương Phu Duyệt)• Khốc Bối Thao - 哭貝韜 (Đỗ Tuân Hạc)• Ký Vi Chi kỳ 3 - 寄微之其三 (Bạch Cư Dị)• Ngẫu thỏng - 偶書 (Vương Miện)• Phụng giản Cao tam thập ngũ sứ quân - 奉簡高三十五使君 (Đỗ Phủ)• Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinc từ bỏ hữu cảm - 過郡公阮有度生祠有感 (Nguyễn Khuyến)• Sơn hành xu Đại Dữu - 山行趨大庾 (Đặng Hán Nghi)• Thấm viên xuân - Tương chỉ tửu, giới tửu thoa sử đồ gia dụng cận - 沁園春-將止酒,戒酒杯使勿近 (Tân Khí Tật)• Tống Nhạc Quý Phương thơm hoàn ghê - 送岳季方還京 (Quách Đăng)

U+559C, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nétphồn & giản thể, hội ý


Từ điển phổ thông


say đắm, ưa thích

Từ điển Thiều Chửu


① Mừng. ② Phàm hầu hết vấn đề tốt lành mọi gọi là việc hỉ. ③ Một âm là hí. Thích.

Xem thêm: Đỉnh Núi Tiếng Anh Là Gì - Leo Núi Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ


Từ điển Trần Văn uống Chánh


① Vui, mừng, hoan hỉ: 大喜 Cả mừng; ② Hỉ sự, bài toán vui mừng, tin vui: 報喜 Báo hỉ; 雙喜臨門 Song hỉ lâm môn, hai câu hỏi mừng cho cùng một lúc; ③ (khn) Có mang; ④ Ưa phù hợp, đê mê chuộng: 喜讀書 Ham xem sách.

Tự hình 5


Dị thể 9


嬉 憘 憙 歖 𠶮 𠺇 𡔯 𢐭 𢝫

Không hiện tại chữ?


Một số bài thơ bao gồm thực hiện


• Canh Dần nguim tiêu liên dạ cảm tác - 庚寅元宵連夜感作 (Nguyễn Ngọc Tương)• Khánh Nguyễn Vận Đồng sinc nhật kỳ 2 - 慶阮運同生日其二 (Phạm Nhữ Dực)• Ngọc thọ xuân - Hí Prúc Vân sơn - 玉樓春-戲賦雲山 (Tân Khí Tật)• Ngulặng đán ngẫu thành - 元旦偶成 (Ngô Nhân Tĩnh)• Ngưng huy chung thuỵ - 凝暉鍾瑞 (Tào Tuyết Cần)• khuyến mãi Vương nhị thập tứ thị ngự Khế tứ đọng thập vận - 贈王二十四侍禦契四十韻 (Đỗ Phủ)• Tây giao lạc hoa ca - 西郊落花歌 (Cung Tự Trân)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• Túc Tử Các tô bắc xóm - 宿紫閣山北村 (Bạch Cư Dị)• Tương vũ hý tác - 將雨戲作 (Cao Bá Quát)

Chuyên mục: Blog