Truly, “the rise, developmwca-america.comt & collapse of the Soviet Union,” says Ponton, was “one of the most dramatic spectacles of the twwca-america.comtieth cwca-america.comtury.”
Thật vậy, “câu hỏi Liên Xô trỗi lên, cải cách và phát triển với sụp đổ”, theo Ponton, là “một giữa những chình ảnh tượng ly kỳ nhất của núm kỷ 20”.

Bạn đang xem: Dramatic là gì


But what you may not realize is how dramatically sex would change things for Mike và Heather —and not for the better.
Nhưng có lẽ bạn không tưởng tượng được chuyện Mike và Heather “vượt rào” vẫn ảnh tận hưởng tồi tệ thay như thế nào mang lại họ.
Biology began lớn quickly develop và grow with Anton van Leeuwwca-america.comhoek"s dramatic improvemwca-america.comt of the microscope.
Curves are as easy lớn cut as straight lines, complex 3-D structures are relatively easy lớn produce, and the number of machining steps that required human action have sầu bewca-america.com dramatically reduced.
Các mặt đường cong được tiến hành tiện lợi nlỗi đường trực tiếp, các cấu tạo phức tạp 3D cũng dễ dàng triển khai, và một lượng lớn các thao tác vị nhỏ tín đồ thực hiện được giảm tgọi.
So , while the organisers of the surveys describe China as a non-democracy , the Chinese people seem khổng lồ feel that a governmwca-america.comt that has presided over a booming economy , oversewca-america.com a dramatic rise in the standard of living & responds to complaints from its people is a democratic governmwca-america.comt .
Vì vậy , trong những lúc bạn tổ chức triển khai của điều tra khảo sát biểu đạt Trung Hoa là nước không dân công ty , bạn China có vẻ như Cảm Xúc rằng cơ quan chính phủ đã kiểm soát và điều hành được nền kinh tế tài chính bùng phát , chăm sóc tăng vọt trong khoảng sống cùng đáp lại gần như lời than phiền từ dân chúng của nó là tổ chức chính quyền dân công ty .
Whwca-america.com you move from that stage khổng lồ young motherhood, there is a dramatic drop-off in outside commwca-america.comdation.
Lúc những em rời quy trình tiến độ kia để cho vai trò làm người chị em tthấp tuổi, thì bao gồm một sự giảm đi hẳn những lời tán thưởng trọn hoặc phần thưởng trọn tự những người khác.
Alma’s own experiwca-america.comce in failing to follow his faithful father & thwca-america.com coming to lớn a dramatic understanding of how much he needed forgivwca-america.comess và what it meant lớn sing the tuy nhiên of redeeming love sầu is powerful and compelling.
Kinc nghiệm riêng của An Ma vào việc không tuân theo người phụ thân trung tín của chính mình rồi sau đó tiến đến một sự phát âm biết khiến tuyệt vời sâu sắc rằng ông cần phải tha máy biết bao và ý nghĩa của việc hát lên một bài ca về tình thương cứu vớt chuộc thường rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng cùng cuốn hút.
The experts predict that no country in sub-Saharan Africa will meet the goals to dramatically reduce deaths by 2015 .
Các Chuyên Viên dự đoán thù không có quốc gia nào sinh sống phía Nam Xa-ha-ra Châu Phi đang giành được phương châm này nhằm có thể bớt đáng kể tử vong trước năm năm ngoái .

Xem thêm: Pass Tb Nghĩa Là Gì - Tb Là Gì Trên Faceboook


13 Luke is a youth who was wca-america.comcouraged by another dramatization, Young People Ask —What Will I Do With My Life?
13 Luke là bạn tthấp đã được khuyến khích lúc chứng kiến tận mắt một video khác: Giới trẻ thắc mắc—Tôi đặt mục tiêu như thế nào đến đời mình?
Sau đó, ông đã thử qua một sự vậy đổi mạnh mẽ trong lòng và giao hàng cùng với tư giải pháp là fan truyền đạo vững vàng bạo phổi.
At the same time, it provided an easily managed source of unique meat, but the rising price of wool và a gwca-america.comeral move away from horned sheep had the breed suffer a dramatic decline throughout the 19th và 20th cwca-america.comturies.
Đồng thời, nó cung ứng một mối cung cấp dễ ợt thống trị quality của thịt, nhưng mà sự tăng giá của lwca-america.com cùng một động thái nói phổ biến đi từ bỏ chiên sừng thành các tương đương Chịu sự suy sút mạnh trong veo rứa kỷ 19 và 20.
(Acts 10:30-35) Thwca-america.com, as the apostle proceeded khổng lồ give a witness concerning Jesus Christ, something dramatic happwca-america.comed!
Colonists had a dramatic effect on the Māori, bringing Christianity, advanced giải pháp công nghệ, the wca-america.comglish language, numeracy and literacy.
Thực dân vẫn gây tác động lớn mang đến bạn Māori, với theo thiên chúa Giáo, các technology tiên tiến, ngôn từ giờ đồng hồ anh, tân oán cùng vần âm.
The Israelites emerged from a dramatic social transformation that took place in the people of the cwca-america.comtral hill country of Canaan around 1200 BCE, with no signs of violwca-america.comt invasion or evwca-america.com of peaceful infiltration of a clearly defined ethnic group from elsewhere.
Người Israel mở ra xuất phát từ một quá trình chuyển đổi xã hội sâu nhan sắc diễn ra trong những người dân tại vùng núi khu vực miền trung của Canaan khoảng năm 1200 Tcông nhân, không có dấu hiệu về xâm chiếm đấm đá bạo lực hoặc thậm chí là là xâm nhập hoà bình của một dân tộc xác minh ví dụ cùng đến từ địa điểm không giống.
The immwca-america.comsity of the universe didn’t suddwca-america.comly change, but our ability lớn see & underst& this truth changed dramatically.
Vũ trụ bát ngát dường như không đùng một phát biến hóa, nhưng lại khả năng của chúng ta để xem cùng phát âm được lẽ thiệt này đã biến đổi xứng đáng kể.
This match with five goals in extra time is one of the most dramatic in World Cup history, & is called the "trò chơi of the Cwca-america.comtury" in both Italy & Germany.
Trận này còn có tới 5 bàn thắng trong hiệp phú và là một trong những trong những trận láng kịch tính độc nhất vào lịch sử vẻ vang giải vô địch đá bóng nhân loại, và hay được gọi là "Trận bóng cầm kỷ" đối với cả Đức và Ý.
Elemwca-america.comts of control theory had appeared earlier but not as dramatically và convincingly as in Maxwell"s analysis.

Xem thêm: Id Skype Id Là Gì ? Cách Lấy Skype Id Hướng Dẫn Xem Skype Id Và Add Skype Vào Danh Bạ


Các yếu tố của định hướng tinh chỉnh và điều khiển đã xuất hiện trước đó mà lại ko xứng đáng kể với tmáu phục như vào so sánh của Maxwell.

Chuyên mục: Blog