Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ wca-america.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Convention center là gì

The Washington State Convention và Trade Center is located in the heart of downtown, with on-site parking, business services & eateries.
It is remarkable that in arguably the greakiểm tra thành phố on earth we vì not have sầu a world-class convention centre.
The latter will include hotels, a convention centre, commercial leisure, restaurants, residential units, offices, retail & community facilities.
The international convention centre did not receive sầu one penny of education money or even ratepayers" money.
If we had a proper convention centre it would attract conventions from abroad & also persuade conventions from this country not lớn go abroad.
When completed, the convention centre will generate an additional income of £38·2 million a year at 1983 prices.
The projected convention centre, built on inner thành phố slum clearance land, plans to employ some 2,000 or 3,000 people & lớn offer conference facilities to lớn 10,000 delegates at a time.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên wca-america.com wca-america.com hoặc của wca-america.com University Press tốt của những bên cấp phép.
*Xem thêm: 【2/2021】 Hạt Nhựa Trong Tiếng Anh Là Gì ? 5 Nhựa Nguyên Sinh Tốt Nhất 2020

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wca-america.com English wca-america.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Biểu Đồ Là Gì - Tạo Biểu Đồ Trên Biểu Mẫu Hoặc Báo Cáo

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blog