a large formal meeting of representatives from countries or societies at which ideas are discussed & information is exchanged:


Bạn đang xem: Congress là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự wca-america.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


the elected group of politicians in the US who are responsible for making the law, consisting of the Senate và the House of Representatives:
a formal meeting of representatives from countries or organizations at which ideas are discussed and information is exchanged:
the elected group of people in the US who are responsible for making the law, consisting of the Senate and the House of Representatives:
the elected group of politicians in the US who are responsible for making the laws. Congress consists of the Senate and the House of Representatives:
a large formal meeting of people who represent different organizations, countries, etc., at which ideas are discussed & information is exchanged:
The union"s annual congress voted on a resolution demanding that the government increase minimum wage levels.
*Xem thêm: Io Là Gì ? Ý Nghĩa Của I/O Trong Thời Đại 4 Tìm Hiểu Về Tên Miền

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wca-america.com English wca-america.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Gậy Đánh Gôn Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Về Gậy Golf Tiếng Anh 【Phải Biết】Gậy Đánh Golf Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Blog