Chủ tịch hội đồng quản ngại trị là 1 trong giữa những bạn cai quản của công ty cổ phần, với các quyền cùng nhiệm vụ theo luật pháp tại điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014.

Bạn đang xem: Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì


Chủ tịch hội đồng quản lí trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể thống trị công ty lớn – của bạn CP. Trong đó, chủ tịch hội đồng quản trị bị bãi nhiệm nếu bao gồm ra quyết định của hội đồng quản lí trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản ngại trị giờ Anh là Chairman of directors xuất xắc chairman of the board, Từ đó, quản trị hội đồng quản lí trị được định nghĩa như sau trong giờ đồng hồ Anh The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stoông chồng company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Bạn Bè Là Gì, Ý Nghĩa Của Thực Sự Của 2 Chữ Bạn Bè Là Gì

*

Thđộ ẩm quyền quản trị hội đồng quản lí trị

Thẩm quyền của hội đồng quản trị được luật pháp trên điều 152 lý lẽ công ty năm trước ví dụ nhỏng sau:

– Lập các lịch trình với giới thiệu planer hoạt động của một Hội đồng quản trị

– Chuẩn bị các chương trình, ngôn từ với tư liệu nhằm Giao hàng cho 1 cuộc họp nào đó

– Triệu tập mặt khác là chủ tọa cuộc họp tự Hội đồng quản trị

– Gigiết hại, theo dõi và quan sát những quá trình về tổ chức triển khai triển khai hồ hết quyết nghị Hội đồng cai quản trị

– Thực hiện Việc tổ chức triển khai mục đích để trải qua nghị quyết Hội đồng quản ngại trị

– Là nhà tọa vào cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản lí trị

– Tuyển dụng thư ký kết nếu thấy quan trọng cùng với mục đích hỗ trợ Hội đồng cai quản trị, Chủ tịch hội đồng cai quản trị nhằm thực hiện nhiệm vụ theo thđộ ẩm quyền

– Trong khi, thẩm quyền rất có thể được kể vào điều lệ phép tắc trên công ty.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Vintage Là Gì Tiếng Anh, Vintage Là Gì

*

Ví dụ cụm từ áp dụng chủ tịch hội đồng quản trị giờ Anh viết như vậy nào?

Trong thực tế thì ko kể các thông tin về chủ tịch hội đồng quản ngại trị tiếng Anh được thực hiện phổ biến thì các cụm từ sử dụng cụm trường đoản cú chủ tịch hội đồng quản lí trị vào tiếng Anh cũng khá được thực hiện thịnh hành, mời chúng ta xem thêm vào ngôn từ dưới đây:

– Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản ngại trị – tiếng Anh là: Powers of the chairman of the board

– Vai trò với nghĩa vụ và quyền lợi của Chủ tịch hội đồng cai quản trị là gì? – tiếng Anh là: What are the roles và powers of the Chairman of the Board of Directors?

– Chủ tịch hội đồng quản lí trị – tiếng Anh là: Chairman of the board

– Chủ tịch hội đồng quản lí trị trong công ty CP – tiếng Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stoông xã company

– So sánh quyền của Chủ tịch hội đồng cai quản trị và tổng giám đốc – giờ đồng hồ Anh là:Compare the rights of the chairman of the board và the general director

– Chủ tịch Hội đồng quản ngại trị của người tiêu dùng cổ phần là gì? – giờ Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stoông xã company

– Chức danh của quản trị Hội đồng quản trị giờ đồng hồ Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

 – Trách rưới nhiệm của quản trị hội đồng quản trị – giờ Anh là: Responsibility of the board chairman

– Điều kiện cai quản tịch của Hội đồng cai quản trị – tiếng Anh là:Conditions of being Chairman of the Board of Directors

– Chủ tịch hội đồng quản trị bắt buộc là người đóng cổ phần – giờ Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

– Nhiệm vụ quyền lợi của chủ tịch Hội đồng cai quản trị trong Công ty CP – tiếng Anh là: Duties & powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.


Chuyên mục: Blog