*Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: std trong c là gì

*

Bảo mật giờ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật là áp dụng những phương án kỹ thuật nhằm mục đích bảo đảm an toàn toàn cục đọc tin, giảm bớt năng lực lạm dụng quá tài nguim với tài sản.

Bảo mật giờ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trngơi nghỉ bắt buộc đặc biệt với tinh vi vào làm chủ, vận hành các hệ thống thông tin gồm sử dụng các hiện tượng tin học tập.

Bảo mật còn là công việc đảm bảo an toàn bạn hoặc tài sản ngoài các côn trùng nguy hiểm. Mối gian nguy ở đây rất có thể là chủ kiến hoặc thay ý.

Các nhiều từ giờ Anh đồng nghĩa cùng với bảo mật thông tin.


Xem thêm: Màu Và Mệnh Tuyền Trung Thủy Là Gì ? Mệnh Tuyền Trung Thủy Hợp Mệnh Gì?

*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: Bảo mật cực kỳ nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật truy nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng setup cấu hình bảo mật thông tin.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật thông tin.

Một số mẫu câu về bảo mật thông tin.

To keep your tài khoản more secure, we recommover selecting another option and setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật mang lại tài khoản, các bạn hãy chọn tùy lựa chọn khác cùng tùy chỉnh cấu hình lời nói của Google hoặc khóa bảo mật.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật dữ liệu nói phổ biến liên quan đến việc bảo đảm an toàn những khối hận tài liệu ví dụ, bao gồm cả mặt thứ lý hoặc giải thích bọn chúng qua những phần bảo mật thông tin thông qua các công bố có ý nghĩa sâu sắc.

We had lớn agree khổng lồ total security & sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi cần đồng ý bảo mật thông tin cục bộ và cam kết thích hợp đồng bảo mật biết tin.

Bài viết bảo mật thông tin giờ Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung trung khu giờ Anh wca-america.com.


Chuyên mục: Blog